تراوشات ذهنی

۱ مطلب در دی ۱۳۹۲ ثبت شده است

دیشب الطاف الهی بر سر ما نازل شد و صوفی ستارخان نصیبمان گردید،پس از خوردن شامی مختصر!برای هضم غذا به پیاده روی در ستارخان پرداختیم.از جلوی kfc رد شدیم،زنی وزین خارج شد و چشم پاک ما برای لحظه ای ناپاک شد.شوهر او به گونه ای به من می نگریست که انگار زنی محجبه دارد و بانویش نگوییم از مقربین ولی حداقل از ابرار که دیگر هست.من فکر می کنم با این تفاسیر اسمش(العبد عایشه خاتون)باشد!

آیا غیر منطقی می گویم؟

هان برادر خر غیرتی این زن شما چرا با لباس حیواناتی همچون چیتا آمده؟

جواب مشخص است دیگر

  • احمدرضا عابدین پور