تراوشات ذهنی

۳ مطلب در شهریور ۱۳۹۲ ثبت شده است

آیا این جملات به هم مربوطند؟

-من دیپلمات نیستم،انقلابی ام.

-انقلابی ها بخار می شوند و فقط بروکراسی لزجی را به جای می گذارند.

-بسیاری از آنها ناسپاسند.

انسان باید حدود خود را در مسائل اصلی مشخص کند.
من تا چه حد مسلمانم؟
تا چه حد انقلابی ام؟
تا چه حد متعهدام؟
تشخیص حدود مسئولیت می آورد و باز خواست دارد.

  • احمدرضا عابدین پور

-وای نگاش کن تو رو خدا،باز اومدش

-چیه مگه؟

-بابا،داداش سانازه

-خب؟

  • احمدرضا عابدین پور
ان لیس للانسان الا ما سعی
آنچه آدمی را بالا می برد نه سرمایه است و نه عمل،بلکه سعی اوست...
سعی منجر به جابه جایی می شود و این ملاک تمایز است

  • احمدرضا عابدین پور