تراوشات ذهنی

۱ مطلب در ارديبهشت ۱۳۹۳ ثبت شده است

سلام خدا،ما آدما

خیلی وقتا خیلی خوبیم خیلی وقتام خیلی بدیم

خیلی وقتا از زمانه ی خودمون جلوتریم خیلی وقتاهم انسان اولیه ایم

خیلی وقتا همدیگر رو مسخره میکنیم خیلی وقتاهم از تمسخر ناراحت میشیم

خیلی وقتا برای ارزشامون خون میدیم خیلی وقتاهم برای ضدارزش جون میدیم

خیلی وقتا داغداره خونتیم خیلی وقتاهم خون دلتیم

خیلی وقتا از دشمنات بیزاریم خیلی وقتاهم با دشمنات همراهیم

ولی بدون

خیلی وقتا خیلی وقتا و باز هم خیلی وقتا

دلتنگ یه نگاهتیم...


  • احمدرضا عابدین پور