تراوشات ذهنی

۱ مطلب در شهریور ۱۳۹۳ ثبت شده است

با گذشت حدود ده روز از تظاهراات شهر فرگوسن بر خود فرض دانستم به بیان چند نکته بپردازم.

شهر فرگوسن در استان سنت لوییس،ایالت میسوری(missouri)قرار دارد.جمعیت این شهر کوچک حدود بیست و یک هزار نفر است که شصت و هفت درصد آنها سیاه پوستند.با وجود جمعیت بالای سیاه پوستان در این شهر،حضور آنها در پستهای امنیتی و مدیریتی بسیار ناچیز است.

علت برجسته شدن این شهر در میان اصحاب رسانه و افکار عمومی جهان،قتل یک جوان هجده ساله سیاه پوست به نام مایکل براون به دلیل سرقت مسلحانه توسط پلیس محلی است.در ابتدا پلیس آمریکا اجازه کالبد شکافی بدن این جوان را نمی داد،تا اینکه مردم این شهر و بخصوص سیاه پوستان دست به تظاهرات زدند وپلیس محلی مجبور به تحویل جنازه ی براون به پزشکی قانونی شد.علت اصلی مرگ او اصابت شش گلوله به بدنش است.به گفته شاهدان براون پس از تسلیم خود به پلیس مورد اصابت گلوله قرار گرفته است.

این گزارش،بیکاری جوانان سیاه پوست و همچنین نادیده شدن نسبت جمعیتی سیاه پوستان در مناسبات سیاسی و امنیتی،سبب شد که آتش اعتراضات مردم برافروخته شود به گونه ای که حفاظت امنیت این شهر از کنترل پلیس محلی خارج و به پلیس ایالتی(fbi)واگذار گردید.fbi نیز علی رغم تلاشهایش در حفظ امنیت از جمله برقرای حکومت نظامی در ساعات 24 الی 5 صبح نتوانست جلوی خشم معترضان را بگیرد و مقابله با معترضین بر عهده ی گارد ملی آمریکا قرار گرفت.

برآیند این اعتراضات وجود یک آپارتاید خاموش در نظام آمریکا با توجه به حضور پنج ساله یک فرد سیاه پوست در رأس قدرت و وعده های تغییرش آشکار تر می سازد.

در کشور ما با وجود هشت ماه ناآرامی و اغتشاش حتی یک روز هم حکومت نظامی اعمال نشد حال آنکه شاهد برقراری حکومت نظامی توسط پلیس ایالتی در روز هشتم تظاهرات هستیم.

  • احمدرضا عابدین پور