تراوشات ذهنی

۲ مطلب با موضوع «حکایات یک ذهن در گیر» ثبت شده است

درود بر روح مطهر احمدی روشن
خون پاک و مطهر احمدی را دادیم و به جایش بزاق خون آلود بنیامین را گرفتیم.خاک بر سرمان خاک بر سر ظریفمان که فقط برای abc و cnn خوب انگلیسی بلغور می کند و صفحه facebook و twitter را با این زبان لعنتی پر می نماید حال آنکه ژنو را به کلمات باخت و افتخار تیم مذاکره اش هم شد مذاکره بر سر کلمه ای مبهم،ما را نامحرم دانست و رئیسش هم بی سوادمان خواند.تمام این بدبختیها فوایدی هم داشت و آن این بود که وجودم را از بغض و تبری آمریکا و اروپا سرشار کرد اگر اندکی دوستش داشتم به خاطرtom hanks,science,fightclubاش یا ماشین های اسپورت اش یا عطرهای mont blancاش و یا کفشهای رانینگ و واکینگش و یا هر کوفت زهرمار دیگر،از همه اش متنفرم چون برایم لب می گشایند و خوی کثافت وار استکباریشان را فریاد می زنند:که هیچ نیستی،هر چه داری از آن من است و از من،آنقدر ناتوانی که آفتابه را هم نمی توانی بسازی چه رسد به کیک زرد!
برای چندمین بار شیرفهم شدم که استکبار از من،فقط من را می خواهد.
  • پیام انقلاب
  •  آن پیام چیست؟اگر بخواهیم آن پیام را در شکل اجتماعی و انسانی آن در یک جمله بیان کنیم:مقابله با نظام سلطه است،این پیام انقلاب است.
  • .
  • .
  • .
  • خب نظام سلطه جنگ را،فساد را،فقر را گسترش می دهدبا همان ساز و کار مشخص تقسیم دنیا به ظالم و مظلوم.اسلام یعنی انقلاب اسلامی که بر گرفته از همان مفاهیم اسلام است،می آید می گوید:لاتظلمون و لا تُظلمون یعنی همه ی این عوامل را نفی میکند،چالش اصلی اینجاست،دعوای با انقلاب اینهاست،بقیه حرفها بهانه است تحریم،جنگ داخلی،ایجاد کودتا،بقیه چیزهایی که در این ساله{بوده} مسئله ی انرژی هسته ای،همه را با ید در این چارچوب نگاه کرد.
  • رهبر انقلاب

سخنان نبویان
نسبت به این سخنان باید چه کنیم؟!
  • احمدرضا عابدین پور
هر انسانی دارای صفاتی است که به دو دسته ی رذیله و سجیه تقسیم بندی می شوند،رذایل را کنار می گذاریم و به سجایا می پردازیم.صفات سجیه دارای پویایی هستند یعنی در تربیت و تکامل روحیات انسانی نقش مؤثری ایفا می کنند.از صفات سجیه ای که دارای پویای بیشتری هستند می توان به خود منتقدی اشاره کرد.این صفت بسیار ارزشمند است به طوری که در مراحل انتهایی سیر اخلاقی انسان قرار دارد،اخلاقیون آن را به محاسبه نفس تعبیر می کنند،که البته محاسبه نفس بخش کوچکی از این صفت است چرا که خود منتقدی شامل تمام شئون زندگی انسان می شود،از تحصیل و تدریس بگیر تا ازدواج و تربیت فرزند و حتی روابط اجتماعی.فردی که خود منتقد است دائما تلاش می کند که وضعیت کنونی خود را ارتقا بخشد. خود منتقدی حتما باید دارای یک پشتوانه ی الهی باشد در غیر این صورت می تواند منجر به حرص و طمع در موارد ممنوعه گردد،فردی که خود منتقد با جهان بینی اسلامی است دیگر راکد نمی ماند و بو نمی کند این صفت نجاتش می دهد و مانند یک راهوار او را به سمت کمال مطلق سیر می دهد.
  • احمدرضا عابدین پور